Information

Osteopatisk kraniosakral behandling


Klienten är alltid påklädd under behandlingen. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med lätt tryck mot klientens kropp. Kraniosakralterapi kan användas förebyggande, behandlande och rehabiliterande.


Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är:

 • Whiplashskador.
 • Kronisk smärta och fibromylagi.
 • Koncentrationsvårigheter.
 • Utmattningssymtom.
 • Tinnitus.
 • Magbesvär.
 • Nedstämdhet.
 • Sömnstörningar.
 • Huvudvärk.
 • Axel-, nack- och ryggbesvär.
 • Ledbesvär.
 • Stressrelaterade problem.


OBS! Du kan avboka eller omboka senast dagen före din bokade tid, minst en arbetsdag (24timmar) före din bokade tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris.Kraniosakralterapeutens arbete


En kraniosakral terapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i helhet. En kraniosakral terapeut är väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads - och vätskerörelser. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med "lätt hand"och inte utöva något kraftigt tryck på vävnaden.


En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders orginalrörelser.  När det uppstått en obalans som så småningom övergått i ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsade.

Det kan t ex upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.


En erfaren terapeut är tränad i att med sina händer registrera olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen, så långt som möjligt vid varje behandlingstillfälle, återgår till sina ursprungsrörelser.

Under denna process ökar blodgenomströmningen lokalt och kroppen får möjlighet till en neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkningsprocess. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelse skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv.


Texten ursprung på denna sida är från “En liten skrift om kraniosakral behandling” från Kranisakrala Terapeutförbundet